Cảnh trầm tự nhiên – Dành cho người yêu trầm (VIP)

Liên hệ

  • Tên sản phẩm: Trầm hương cảnh tự nhiên – Super Vip
  • Chất liệu: Gỗ trầm hương thiên nhiên
  • Kích thước: Cao     cm x Rộng    cm 
  • Mùi hương: Cảm nhận trực tiếp
mua ngay Bảo hành mùi hương vĩnh viễn + Được kiểm tra hàng rồi mới thanh toán